Przeskocz do treści Przeskocz do menu Przeskocz do stopki
AA Aa

Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

Województwo Lubelskie realizuje projekt w ramach działania 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 55 456 391,51PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 47 681 557,52 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 20 013 245,55 PLN.

Niniejszy projekt polegający na modernizacji budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie obejmuje:
     - modernizację funkcjonalną budynku Teatru Muzycznego i Filharmonii,
     - modernizacje architektoniczne, konstrukcyjne budynku Teatru Muzycznego i Filharmonii,
     - modernizację instalacji w budynku Teatru Muzycznego i Filharmonii,
     - modernizację technologii sceny i widowni w Teatrze Muzycznym i Filharmonii,
     - przebudowę istniejącej części obiektu - garażu,
     - przebudowę istniejącego budynku technicznego.

Rzeczowo modernizacja obejmuje przebudowę dwóch istniejących klatek schodowych, budowę dwóch nowych, przebudowę sal widowiskowych Teatru Muzycznego i Filharmonii, korytarzy, halli i foyer, przebudowę istniejących instalacji, wydzielenie stref pożarowych, zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych i budowlanych obiektu do wymaganych klas odporności ogniowej oraz elementów budynku i zagospodarowania terenu. Jest to niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Teatru Muzycznego i Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.
Przebudowie podlega również strefa pomieszczeń technicznych, tj. pompownie, stacje trafo. Przewiduje się także termomodernizację polegającą na dociepleniu ścian budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej dla dostosowania obiektu do wymogów izolacyjności i ochrony cieplnej.
Realizacja inwestycji umożliwi rozszerzenie oferty kulturalnej oraz skierowanej jej do większej liczby odbiorców. Poprawa ilościowa i jakościowa infrastruktury teatru i filharmonii będzie podstawą do realizacji założeń programu artystycznego na najbliższe lata. Program ten uwzględnia nie tylko kontynuację dotychczasowych działań, ale także realizację nowych przedsięwzięć na podstawie zmodernizowanej infrastruktury.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

 

© 2024 Opera Lubelska
Wszystkie prawa zastrzeżone

realizacja: adm-media.pl

Do góry